WWW.MARTINSISTERS.ORG
Soeur Marie du Sacré Coeur - Marie Martin
Marie
Soeur Geneviève de la Sainte Face - Céline Martin
Céline
Mère Agnès de Jésus - Pauline Martin
Pauline
Soeur Françoise Thérèse - Léonie Martin
Léonie
Gebed voor Zaligverklaring
(Martin Zusters)

Oh eeuwige Vader
Schepper van hemel en aarde,
gever van Leven
Luister naar mijn nederig gebed
Dank U voor de genade die U uw dochters
Moeder Agnes van Jesus, Zuster Marie van het Heilig
Hart,Zuster Françoise-Thérèse, Zuster Genevieve van het
Heilige Gezicht gaf
Verwaardig mij en verleen mij
Volgens u wil de gunst op de voorspraak
van Moeder Agnes van Jesus, Zuster Marie van het Heilig
Hart, Zuster Françoise-Thérèse,
Zuster Genevieve van het Heilige Gezicht
(doe u verzoek)
Ik bid dat U haar shel tot uw heiligen zal tellen
Zodat ze zal worden verheerlijkt door uw
kerk hier op aarde
Vol vertrouwen in uw naam bid ik nederig
Amen

onze Vader/Wees gegvoet Maria/Glorie voor God onze vader